Admitere UAIC 2013

Admiterea la Facultatea de Litere

UAIC

contact

Secţia de Italiană
Facultatea de Litere Universitatea
"Al. I. Cuza" Iaşi
bd. Carol I, nr. 11

email: sectiaitaliana@gmail.com

Admitere

  • Licenta
  • Master
  • Situatia inscrierilor 2011
  • Rezultate admitere

Oferta academică pentru anul universitar 2013 – 2014


Studii de licenţă – 3 ani

  1. limbă şi literatură italiană (A) – limbă şi literatură străină (engleză, franceză, germană, spaniolă, rusă) sau limbă şi literatură română (B)

sau

  1. limbi şi literaturi străine, limbă şi literatură română, filologie clasică sau literatură comparată (A) – limbă şi literatură italiană (B)

Nu este necesara cunoasterea limbii italiene (indiferent de specializare,A sau B). La inceputul semestrului, toti studentii vor fi impartiti in "avansati" si "incepatori", beneficiind de cursuri corespunzatoare.

Studenţii secţiei (specializare A sau B) vor urma cursuri de:
– limbă şi literatură italiană
cultură şi civilizaţie italiană
– teoria şi practica limbii italiene

Diploma de studii obtinuta in urma examenului de licenta confera aceleasi drepturi studentilor, indiferent daca au urmat specializarea A sau B.

Oportunităţi pe piaţa muncii

Absolvenţii secţiei vor putea lucra în domeniul învăţământului, cercetării, culturii, presei sau la birouri de traduceri, edituri, societăţi comerciale ca: profesori, cercetători, editori, redactori, jurnalişti, traducători, interpreţi, etc.


Locuri subventionate de stat : in curs de actualizare
Locuri cu taxa: in curs de actualizare
Taxa de inscriere pentru fiecare specializare:200 RON
Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2013 - 2014:2.400 Ron

In primul semestru, studentii vor fi inmatriculati pe locurile fara taxa (de la buget) in ordinea mediei de admitere, pina la ocuparea acestor locuri. Dupa fiecare semestru de studii se va reface clasamentul in functie de media obtinuta la examene, fiind astfel posibila trecerea de la taxa la buget sau de la buget la taxa.

Inscrierile se fac între 15 si 19 iulie

Conditiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).

Criterii de departajare a candidaţilor în caz de egalitate a mediilor:

   1.Nota de la bacalaureat la proba Limba si Literatura Română – scris,
   2. Media generala a anilor de liceu.

Pentru olimpici:


Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:
   Premiul I, II si III la olimpiade naţionale de româna şi limbi straine (Engleza, Franceza, Germana, Italiana, Spaniola, Rusa, Latina, Greaca) obţinute în clasele a XI-a şi a XII-a (în anul scolar 2011/2012 şi/sau 2012/2013).

Acte necesare

    Ce trebuie să conţină dosarul tău de admitere
* Cererea de înscriere (Se obține de la comisia de admitere)
* diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta recunoscută de de M.E.C.T.S. (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va depune la facultate copia legalizată a diplomei + o adeverinţa de la comisia de admitere a facultății unde s-au depus actele în original);
* foia matricolă (în original) (sau copie legalizată, dacă originalul a fost depus la altă facultate);
* copie dupa buletin/carte de identitate ( insotita de original pentru confruntare);
* certificat de naştere, în copie legalizată;
* certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
* adeverinţă medicală (de la medicul de familie);
* adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, dacă este cazul;
* adeverinţă de student din care să rezulte numărul de semestre la buget, dacă candidatul a mai urmat cursuri universitare;
* 2 Fotografii color tip buletin de identitate (cu numele candidatului pe spate);
* chitanta care atesta plata taxei de admitere (de la BRD sau de la casieria facultatii - corp A, etaj II, sala 3.15); pentru scutiri de taxa, vezi site-ul facultatii;
* dosar plic (pe dosar se vor mentiona urmatoarele informatii: facultatea si sectia pentru care se depune dosarul, numele si adresa candidatului, numarul de telefon la care poate fi gasit candidatul pe perioada admiterii.)

Dacă te înscrii la mai multe facultăţi sau secţii:
Întrucât candidaţii au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie (pentru domeniile din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi) sau în copie legalizată (pentru domeniile altor instituţii în afara Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi), la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale. In cazul inscrierii la mai multe sectii ale Facultatii de Litere, dosarul complet se intocmeste numai pentru prima optiune; pentru celelalte optiuni se va prezenta un dosar plic cu cererea de inscriere si chitanta de achitare a taxei.

Oferta academică pentru anul academic 2013 – 2014


Studii de masterat – 2 ani
Studiile de masterat în limbă, literatură şi civilizaţie italiană vor include cursuri teoretice şi lucrări practice privind:
– teoria şi practica traducerii;
– cultură şi civilizaţie;
evoluţia literaturii: diacronia formelor şi a genurilor;
– probleme de morfosintaxă şi semantică a limbii;
– poetici şi tehnici de analiză a textului literar.

Admiterea la studiile de masterat profesional de limba, literatura şi civilizatia italiana va avea loc in perioada 15-19 iulie 2013.

Locuri disponibile pentru anul academic 2013-2014: in curs de actualizare.

 
Candidati Inscrisi
Locuri Ramase Buget
Studii de licenta iulie 2011
17
0
Studii de licenta septembrie 2011
2
Studii de master septembrie 2011
inscrieri master 15 sept.
9
1
confirmari master 16 sept.
Rezultatele finale la admitere, sesiunea iulie 2010, se gasesc aici

Rezultatele finale la admitere, sesiunea iulie 2011, se gasesc aici