Evenimente


Orar sem. II

Burse
Loredana
Battaglia
2014

Erasmus
2014 - 2015

Orar
Biblioteca

contact

Secţia de Italiană
Facultatea de Litere
Universitatea
"Al. I. Cuza" Iaşi
bd. Carol I, nr. 11

email: sectiaitaliana@gmail.com

Tradiţia

LIMBA ITALIANĂ LA UNIVERSITATEA”AL.I.CUZA” IAŞI

      Bazele studiului limbii italiene - vorbită şi transmisă de misionari catolici şi diplomaţi italieni - au fost puse, în estul României, pe teritoriu moldav, în jurul anului 1835, la Academia Mihăileană, fondată de Gheorghe Asachi, pe timpul domniei lui Mihail Sturza.
     Putem vorbi, însă, de prezenţa sistematică a limbii şi literaturii italiene în învăţământul românesc ieşean de abia din anul 1926, an în care profesorul Iorgu Iordan a fost numit profesor titular la Catedra de limbi şi literaturi romanice. Timp de două decenii a ţinut un curs de Istoria literaturii italiene (Storia della letteratura italiana), prezentând studenţilor aspecte  ale culturii şi civilizaţiei italiene. Acest curs a fost ulterior preluat de un fost student al profesorului, G. Agavriloaiei.
     Nobila misiune de promovare a limbii şi culturii italiene la universitatea ieşeană a fost continuată apoi de profesori italieni; astfel, între anii 1929-1931, lectorul italian Augusto Garsia prezintă studenţilor români cursul Storia della letteratura italiana, epoca medievală. La seminare, profesorul Garsia, folosind o gramatică a limbii italiene editată de Gaspey Otto Sauer, explica studenţilor limba lui Dante, comenta texte medievale şi fragmente din Divina Comedie.
     Timp de şapte ani, între  1931 şi 1938, predarea limbii şi culturii italiene la Universitatea “Al.I.Cuza” revine profesorului Ermenegildo Lambertenghi, care înfiinţează între 1935 şi 1936 la Universitatea din Iaşi, Catedra de limbă şi literaratură italiană. Cursurile ţinute de profesorul Lambertenghi au fost: Dante. Inferno, Storia della letteratura italiana nell’età rinascimentale, La letteratura del Settecento, precum si seminare de gramatică descriptivă şi gramatică istorică a limbii italiene.
     Universitatea ieşeană va trăi un moment de mare înflorire spirituală prin prezenţa la Iaşi a profesorului Giuseppe Petronio, originar din Napoli, numit Director al Institutului de Cultură Italiană din Iaşi, între anii 1938 – 1943. A ţinut cursuri generale  de literatură italiană (Il Duecento şi Il Trecento), dar şi cursuri speciale monografice dedicate lui Dante şi Boccaccio. Giuseppe Petronio iniţiază la Iaşi, Lectura Dantis şi are marele merit de a fi cerut autorităţilor vremii sale, pe data de 27 noiembrie 1940, crearea unui lectorat onorific italian la Facultatea de Litere din Iaşi.
     În cadrul Institutului Italian de Cultură, filiala Iaşi, a organizat un amplu ciclu de conferinţe, ţinute de profesori italieni şi români pentru cunoaşterea reciprocă a celor două culturi romanice. Printree cei mai de seamă cercetători italieni invitaţi la Iaşi amintim: Giacomo Devoto, Matteo Bartoli, Giulio Bertoni, Carlo Tagliavini, Giuliano Bonfante, Umberto Ciancialo.
     Giuseppe Petronio fondează de asemenea la Iaşi “Italica”, o revistă anuală de studii italiene, care se edita atât în România, cât şi în Italia, în care cercetători consacraţi au publicat eseuri, articole, note, recenzii privind probleme ale culturii italiene şi a raporturilor spirituale româno-italiene. În paginile revistei, găsim nume remarcabile de italienişti, precum: Andrei Oţetea, Ilie Minea, Iorgu Iordan, Gheorghe Ivănescu, Petru Ironie, Nicanor Rusu.
     După ce s-a întors în Italia, la finele misiunii sale în România, profesorul Petronio a continuat promovarea culturii româneşti în ţara sa. A participat la constituirea  unei Asociaţii universitare italo-române, a prezentat în 1959, ca invitat la Colocviul internaţional de civilizaţii, literaturi şi limbi romanice, organizat la Bucureşti, lucrarea cu titlul Problemi attuali della storia delle letterature romanze, a tradus scriitori români clasici şi contemporani, printre care Ion Luca Caragiale, O scrisoare pierdută, (La lettera smarrita), a promovat şi condus tipărirea unei antologii de proză românească, a realizat, de asemenea, împreună cu Nina Façon şi Alexandru Balaci, un Piccolo vocabolario romeno-italiano e italiano-romeno, publicat la Bologna, în anul 1963. Giuseppe Petronio rămâne în prima parte a secolului al douăzecilea, personalitatea cea mai de seamă printre italieniştii universităţii ieşene. Giuseppe Bacci şi Liberale Netto au fost asistenţii renumitului profesor. Au ţinut seminare de limbă şi literatură italiană. Liberale Netto a publicat în limba română, în anul 1943, la Bucureşti, Istoria literaturii italiene, de la origini până la Torquato Tasso.
     Au urmat apoi la catedra de Limbă şi Literatură Italiană a Universităţii “Al.I.Cuza” din Iaşi, profesori italieni precum: Vincenzo De Ruvo, Ruggero Palmieri, Francesco D’Alessandro.
     După cel de al doilea război mondial, studiul limbii italiene în învăţământul universitar ieşean este tot mai slab reprezentat, fără a înceta cu desăvârşire. Amintim prezenţa profesorului Leon Diculescu între anii 1948-1950 la universitatea noastră.
     Timp de peste treizeci de ani, din anul 1945 şi până în 1976, predarea limbii şi literaturii italiene este realizată cu pasiune de profesorul Ştefan Cuciureanu. Începând cu anul 1960, numărul studenţilor ieşeni, dornici de cunoaşterea limbii şi literaturii italiene, a crescut considerabil. Rica Ionescu, lector de limbă italiană şi Natalia Nichifor, asistentă, l-au ajutat pe profesorul Cuciureanu în activitatea de promovare a limbii, culturii, civilizaţiei şi literaturii italiene la Iaşi.
     Prin dispoziţie ministerială, începând din anul 1967, alături de franceză, engleză, rusă, latină, limba italiană poate fi studiată ca disciplină secundară, B, de către studenţii Facultăţii de Litere. Cursurile practice si seminarele sunt ţinute de Victoria Naum, lector şi de Eleonora Cărcăleanu, asistentă.1
     După o lipsă de aproape 3 decenii, în 1974, profesorii şi studenţii secţiei de limbă şi literatură italiană beneficiază din nou de prezenţa unui lector italian, în persoana lui Roberto Scagno; din 1977, un alt lector italian, Onofrio Cerbone (1977-1986), apoi, între anii 1987-1988, Anna Alassio, care ţin cursuri practice de limbă şi civilizaţie italiană. Cursurile de literatură italiană sunt asigurate de d-na profesoară Eleonora Carcăleanu.      După revoluţie, începînd cu 1992, când limba si literatura italiană pot fi studiate ca primă specializare, A, numărul studenţilor secţiei noastre creşte. Lectura Dantis şi în general, cursurile de literatură italiană sunt ţinute de d-na profesor dr. Eleonora Cărcăleanu. Din 1991 şi până în prezent, cursurile de limbă italiană (morfologie şi sintaxă, istoria limbii italiene, pragmalingvistică, metodica predării limbii italiene, limbaje specializate) sunt ţinute de conf.dr. Mirela Aioane. Din 1995 şi pâna astăzi, cursurile de literatură italiană (epoca medievală, renascentistă) sunt ţinute de conf.dr. Dragoş Cojocaru. Din 2001, catedra de Limbă şi Literatură italiană s-a întărit prin activitatea didactică a unor noi şi tinere cadre didactice, precum: Gabriela Dima, lector dr., care ţine cursuri de traductologie, de literatură italiană contemporană (din anul 2008 secţia de italiană a Facultăţii de Litere a Universităţii ieşene are şi un masterat), Corina Bădeliţă, asistent doctorand şi Harieta Topoliceanu, asistent doctorand, care ţin cursuri practice de limbă italiană, seminare de limbă şi literatură italiană şi se ocupă şi de biblioteca lectoratului de italiană.
     Lecţiile de civilizaţie italiană, cursurile practice de conversaţii revin lectorilor italieni, angajaţi în urma înţelegerilor culturale între România şi Italia. Astfel, Domenico Polloni (1993-1994), Gianfranco Maronese (1995-1996), Mauro Barindi (1995-2000), absolvent al universităţii din Padova, secţia Limba română, care a desfăşurat la Iaşi o bogată activitate didactică şi ştiinţifică, participând şi la congrese internaţionale şi naţionale, precum: Pietro Bembo e Giacomo Leopardi: problemi linguistici, Bucureşti, 1998 sau Prezenze italiane in Romania nel primo Novecento, Bucureşti, 1999; Daniela Dutto (1998-1999), Chiara Cenci (2000-2001), Gemma Monco (2003-2004), Loredana Battaglia (2004-2007), Carmela Ioviero (2008-2010),şi în prezent Assunta Verolino, sunt cei care au promovat limba şi cultura italiană la Universitatea din Iaşi.
     Studiul limbii, culturii şi literaturii italiene la Universitatea “Al.I.Cuza” din Iaşi a cunoscut o continuă dezvoltare de-a lungul anilor iar noile condiţii create prin integrarea României în rândul statelor UE, noile raporturi româno-italiene, precum şi instituirea burselor pentru studenti şi profesori, “Erasmus” şi “Socrate” constituie garanţia intensificării învăţământului în limba italiană.

1. Informaţiile au fost extrase (şi traduse) de conf. dr. Mirela Aioane din volumul 80 anni di italienistica presso l’Università “Al.I.Cuza”, Iaşi, Atti del Simposio Internazionale di Iaşi, 12-13 maggio 2006, Editura Universităţii “Al.I.Cuza”, Iaşi, din introducerea cu acelaşi titlu, pp. 9- 15, realizată de prof.dr. Eleonora Cărcăleanu


Free Web Hosting